...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުދައެއްލުން
މ.
ކުޅިޖެހުމުގެ ވައްތަރެއް.
މިއީ ފަހަަތަށް ކޮރެއްލާފައި އެއްފައި ފަހަތަށް ދަމާލައިފައި ކުރިމަތީގައި ކުޅިޖަހަން ހުންނަ މީހާގެ އަތްދަށުނުވެ ދިއުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ