...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުދުނު ބަކަރި ހެދިގެން އުޅުން
"ފުދުނު ބަކަރި ހެދިގެން އުޅުން" މިސާލު:
މީހަކު ހެދިހައިގޮތަކަށް ރުހިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުދުނު ބަކަރި ހެދިގެން އުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ