...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލަށް ފޭދުން
މ.
(1) ހިނގައިފައިދާ ބައިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ފޭދިގެން ފަހަތަށް ދިއުން.
(2) ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކިލަނބު ނުވަތަ އޮށްޓަރު އަޑިޔަށް އޮބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ