...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލުހުން
ނ.
ރަށުތެރޭގެ އަމަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާޜުން ލައްވާ ފައިވާ ޚާއްޞަ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮފިސަރު . ފުލުސް . ސިއްރުފުލުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ