...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލުވައްވެއްޓުން
ނ.
(1) ކަށިކެޔޮގަނޑުގެ އެންމެ ފުލުވައް ކަށިކެޔޮގަނޑު ދޮންވެގެން ކަށިކެޔޮގަނޑާ ވަކިވުން.
މިއާއެކު އެހެންވައްތައް ވެރެން ފަށާނެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ބޮއްސުންލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ