...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލުސް
ނ.
(1) އިސްކުރާއި ބޯލްޓް ފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ އިސްކުރު ކަނޑައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ބާރު ކުރުމަށް އޭގެ ކޮޅަށް ލައްވާ އިސްކުރު ކަނޑާފައި ހުންނަ އެތި.
(2) ފުލުހުން.
(3) ގޭތެރޭގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
(4) ކަންފަތުލާ އެއްޗިއްސާއި ޓައީ ޕިން ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮޅަށް ލައްވާ އެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޓި . ހުލުހާ . ނަޓު . އިސްތަންބޯލުކަރުދާސް . އިސްޓޭޝަން . ވަގުކުޅި . ވަގުފުލުސް . ފުލުސްކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ