...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލޫނިޔާ
ނ.
މާގަހެއް.
މިގަހުގެ މާ ހުންނަނީ ދިގު ތަނޑެއްގައެވެ.
ފިޔަތައް ހުންނާނީ އެއްބަރިއަކަށެވެ.
މީގެ ތަފާތު ކުލަކުލަ ހުރެއެވެ.
ގިނައިން ހުންނާތީ ފެންނަނީ ރީނދޫކުލައިގެ މަލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮއްލިބޮއްލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ