...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލެޓު
ނ.
(1) ޢިމާރާތެއްގެ ވަކި ބުރިއެއްގައި މީހުންނަށް އުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބައެއް.
(2) މިފަދަ ބައިތައް ހުންނަ ޢިމާރާތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ