...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލޯކު
ނއ.
(1) ޚިޔާލީ.
(2) އަސްލެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަފުއްޕުން . ނުފެންނަތާކިހާ . ރަށްކޮޅުމާމެލިދައިތަ . ރަންބީފާނު . ބިމުދާއްބަ . ބެރުހަމުނާ . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . މާކުންބެ . މޭއްޔަދައިތަ . ފަސްމާވަގު . ފަސްމާމުލުންގެ ފަސްވަގު . ފޫޅުދިގު ހަންޑި . ދަގަރުނާސި . ދަގަސް . ޒީރު . ޚިޔާލީވާހަކަ . ޠުލުސްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ