...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުލޯކުވާހަކަ
ނ.
(1) ޚިޔާލީ ވާހަކަ.
(2) އިހުއްސުރެ ކިޔެމުން އަންނަ އަޞްލެއްނެތް ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަފުއްޕުން . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ޚިޔާލީވާހަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ