...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުސްކަރުބެއްދުން
މ.
މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހަކު ކުރިމަތީގައި ހުރިމީހާގެ ކިހިލިފަތް ދޮށުން ދެ އަތްގެންގޮސް ކަނދުރާގެ ފުރަގަހުގައި ދެއަތް އަަޅުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުސްކަރުބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ