...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުސްކެޔޮ
ނ.
ފަތްކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކެޔޮ އެހެނިހެން ކޭލަށް ވުރެ ފޮނިވާނެއެވެ.
ކެޔޮވަކުގެ ބޭރުގައްޔާއި ކެޔޮގަނޑުގެ ދަޅިގަނޑުގައި ފުސްކުލައެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކޭލެ . ހުފެކޭލެ . ފަތްކެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ