...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުސްއެރުން
މ.
(1) ލޮލުގެ ކަޅުކަޅީގެ މައްޗަށް ފުސްފޭބުން.
(2) އުދަރެހުން ފުސްވިލާ އަރަމުން ދިއުން.
(3) ބިއްލޫރި ފަދަ އެއްޗެހި ފުސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުސްފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ