...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުސްމާޅޮސްކެޔޮ
ނ.
މާޅޮސް ކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކޭލުގެ ބޭރު ހުންނާނީ ފުސްކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފެމާޅޮސްކޭލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ