...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުސްތުޅާ
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތުގެ ދަށުގައި ފުސްކަމެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ހިސާބަކަށް ވާކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ