...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫ
ނ.
(1) ބައެއް ކަހަލަ ކާއެއްޗެހި ގިނަ ދުވަސްވެ ހަލާކުވެގެން، ނުވަތަ ވައި ބަންދުވެ ދުވަސްވެގެން އޭގައިޖަހާ ކަފަގޮތަށް ނުވަތަ ކެހެރި ފާޑަށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ދިރުން ހުންނަ ހުދުކުލައަކަށްދާ އެއްޗެކެވެ.
ދުވަސް ވީވީހެން ކުލަ ބަދަލުވަމުންގޮސް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ.
(2) ދާ ހިއްލާ ހިކުނީމާ ގައިގަޔާއި ފޭރާމުގައި ހުންނަ ހިކިފައިވާ ލޮނު.
(3) ޖަންބާއި ޖަނބުރޯލުފަދަ ތަކެތީގެ މަލުގެ ފިޔަ ވެރުނީމާ، މޭވާއަކަށްވުމުގެ ކުރީގައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަރުވާޅު . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހަވާދުގޮށި . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހިނިކު . ހިރިކަށުނގަ . ހިތިބަދަން . ހިތިދަނޑި . ހިތްކެނޑުން . ހިތްމަރުވުން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ހިލިބޭސް . ހުހުލެ . ހުނިހައް . ހުންކާބޮލި . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހުޅުކޮޑާ . ހުކުރެދި . ހުވަންކާރަ . ހުދުފޫއެނބުރި . ހުލި . ހުލިވުން . ހުލުކޮޑާ . ހުލެއެބެރި . ހޫޅައްޕަނިވެމެ . ހޫޅާ . ހޫކުރާ . ހޮއެބޮލި . ހޮޓުކޮޅު . ހޯސްޕަވަރު . ނަނުބެއްދި . ނާނަކަޓާ . ނާނާ . ނާދީ . ނީރުން . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަށްމެދަށް ފޫޅުކެނޑުން . ރަތްލިލީ . ރަތްސަންގު . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރަޙުމަތް . ރާއުނދުން . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ރާތާނަނު . ރާޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ