...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫހިވުން
(1) ކަމެއް ކުރާހިތްނުވުން.
(2) މީހެއްގައި، ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ސިފައަކުން، ނުރުހެވޭގޮތްވުން.
(3) ގަޔާނުވާގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްކެނޑުން . ބާވުން . ޅީވުން . އަސަޑުވުން . ވަރަވުން . ފޫހިކެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ