...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫހެރުން
މ.
ފިނދުމަސްގަނޑު ޖައްސައިގެން ދެކަކޫކޮޅަށް ޖަހައިގެން ބިންމަތީގައި އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުލްހެރޮވުން . ފޫހަރައިގެންއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ