...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫނެތްފަޔަށް ފެންފުރުން
"ފޫނެތްފަޔަށް ފެންފުރުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) ފައިދާއެއްނެތް މަސައްކަތް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޫނެތްފަޔަށް ފެންފުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ