...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫބުރި
ނ.
(1) ވާގަނޑުނޮޅި ޖަހާ ފުޅި.
މިފުޅި ހުންނާނީ މައްޗަށް ހިމަކޮށް ކަރެއްލައިފައި ތިރިޔަށް ފުޅާކޮށް ފޫހަމައަށެވެ.
(2) މައްޗާއި ފޫހުންނަ ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހީގެ ތިރީބައި.
މިސާލު:
ސިލުނބުގެ ފޫބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްތަޅާވަން . ފޫބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ