...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޅު
ނ.
(1) އިންސާނުންގެ ބަނޑުގެ މެދުގައި އަޑިވެލާފައި ހުންނަތަން.
މިއީ ބަނޑުގައި އޮންނައިރު މަހުގެ ފޫޅުދަނޑި ގުޅިފައިވާ ތަނެވެ.
(2) ވިހާއިރު އޮންނަފޫޅު ދަނޑި ކަނޑާލީމާ އޮންނަ ތަންކޮޅު.
(3) މަޖާޒު:
ބަލިކަށި.
(4) ވާދަކޮށްގެންވާ ދެރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލިބޭސް . ހުވަންކާރަ . ހޫޅާ . ހޫކުރާ . ރަށްމެދަށް ފޫޅުކެނޑުން . ބަރުވެލި . ބޭކެނބި . ބޮޑަވަކި . ބޯށިމަސް . ބޯވަމަސް . ކަނެފަތެހޫޅެ . ކަންފަތިފޫޅު . ކަންފަތިލަވަ . ކަންފަތިލެލި . ކިނދުކާށި . ކުޑަކަންފަތް . ކޮތަރި . އިހޭނެރުން . އިސްމަތި . މަހަށްއަތްއެޅުން . މަލާފަތްމަސް . މަސް . މަސްތުރަވުން . މޫޑު . ފުކުރޮދި . ފުކުރޮދިގަނޑަ . ފޫބެއްދި . ފޫޅު . ފޫޅުހިކުން . ފޫޅުބަރަވަލި . ފޫޅުކެނޑުން . ފޫޅުވަޅު . ފޫޅުމައިކަން . ފޫޅުމާފޮށި . ފޫޅުދަނޑިވައި . ފޫޅުދަނޑިތެޔޮ . ފޫޅުދިގު ހަންޑި . ފެނަކަށިގަނޑަ . ދަހިފިހުނުންހެދުން . ދަހިފިޔޮއްހެދުން . ދަހިލަފޫޅު . ދަންމާނު . ދަންމާނުޖެހުން . ގޮނޑިއަށް އެރުން . ގޮރާ . ސީ . ސޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ