...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޅުކެނޑުން
މ.
(1) ކުއްޖަކު ދުނިޔެއަށް އުފަންވާއިރު އެކުއްޖާއާއި ގުޅިފައި އޮންނަ ފޫޅު ދަނޑި ވަކި ހިސާބަކުން ބުރިކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު :
ނުދަނެހުރި މީހަކާ ކަމެއް މަތިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްމެދަށް ފޫޅުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ