...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޅުމާފޮށި
ނ.
ރާއްޖޭގައި ޑަކްޓަރީ އުޞޫލުން ފޫޅުމައިކަން ކިޔަވައިދެއްވުމަށްފަހު ފާސްވުމުން އެކަމުގެ ސަނަދާއެކު ދެއްވާ ކަމާބެހޭ ސާމާނު އަޅައިފައި ހުންނަ ފޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ