...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޅުދަނޑި
ނ.
ބަނޑުއަޅައި ވިހާ އެއްޗެހީގެ މަހާއިފޫޅާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަންކާރަ . ހޫކުރާ . ބޯށިމަސް . ބޯވަމަސް . މަލާފަތްމަސް . މަސްތުރަވުން . ފޫޅު . ފޫޅުދަނޑިތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ