...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޅުދަނޑިވައި
ނ.
ޅަފަތުގެ ކުދިންގެ ފޫޅަށް ގެއްލުން ލިބިގެންވާ ކަމެއް.
މިބަލީގެ ސަބަބުން ވާގޮތަކީ ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި ބައެއް ފަހަރު ފޫޅު ފުއްޕުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ