...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫކިބަ
ނ.
(1) ކާށި ބިދެފައި އޮންނައިރު ލޯ ނުހުންނަބައި.
(2) ފާރޮށިޖޯޑުގެ މަތީ ކިބަ.
(3) މަލާފަތް ފަދަ ތަކެތީގެ ދަށުކިބަ.
(4) ދެބަޔަކަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތީގެ ވަތުކިބަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުއްތުކޮޅު . ފުލްކުބާ . ފޫނާށި . ލޯކިބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ