...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫކޮޅު
ނ.
(1) ފަހަތުކޮޅު.
(2) ފިނދުކޮޅު.
(3) ބުޑުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުކޮޑާ . ހުލުކޮޑާ . ހޮޓުކޮޅު . ރީ . ބުޑުކޮޅު . އޮޑިކޭ . ފިނދުފަތްގަނޑު . ލޯބޮލި . ގޮނޑީގައި ޖަހާ ކޮޅުން އަޑުއެހުން . ސައްޕުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ