...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫއެނބުރި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް މިހުންނާނީ ސަންގު ވައްތަރައް ފަހަތުކޮޅު އެނބުރިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންކާބޮލި . ހުލެއެބެރި . ހޮއެބޮލި . ރަސްފޫ އެނބުރި . ކަނޑުބަރަވެލި . ކުދުފުއްލާ . މުގުރެހަކަ . މުގުރުހައް . މުގުރެހަނކެ . ފުލްއެނބެރި . ދިގުބޮލި . ސައްކެޔޮބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ