...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫވެއްޓުން
މ.
(1) ފޫހުރި އެއްޗެއްގެ ފޫދިޔުން.
(2) ފުލުގައި ލޯވަޅު އެޅުން.
(3) ތަނަކުން ބާގަނޑެއް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރެހުން . ފޫދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ