...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫދުއްވައިލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ލޯވަޅެއް އަޅައިލުން، ނުވަތަ ބާގަނޑެއް ހަދައިލުން.
(2) އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތް ފެންނަ ގޮތަށް ތޮރުފައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަވައްކެނޑުން . އާނުކެނޑުން . ތޮރުފައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ