...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫގެޅުން
މ.
(1) އަނދެފައިވާ މުންޑު ނުވަތަ ފޮށާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތިރީކޮޅު އެއްފަށަށް ވާގޮތަށް ކުރިމައްޗަށް ބޮޑިކޮށްލައި އެބައި ދެފައި ދެގޯޅިން ފަހަތަށް ގެންގޮސް ފުރަގަހުން އުނަގަނޑުގެ ރޮދިގަނޑު ދަށަށް ޖެހުން.
(2) މަޖާޒު:
ޢަޒުމާއެކު ކަމަކާ ކުރިމަތިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ކުޅުދުއްފުށީ ފުލަށްފޫގެޅުން . ފޫގެޅި . ފޫގެޅުވުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދަމައިއެއްނަރަށް ފޫގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ