...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫގޮޅި
ނ.
(1) ޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު އަންހެނުންގެ ކުރިމަތިފަރާތު ދޮރު ބަންދުކުރުމަށް ޖަހާ ފޮތިގަނޑު.
(2) ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވައިނުހިފޭ ނުވަތަ ނަޖިސްނުހިފޭ މީހުން ދޮރުބަންދުކުރަން ޖަހާ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޫގެޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ