...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޓު
ނ.
(1) މިންއެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑެއް.
މިއީ ބާރަ އިންޗީގެ ދިގުމިނެއް.
(2) މަޖާޒު:
ގޯތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރެދި . ބާދިރީ . ބޮޑުކޯމަސް . ކާޅުމުރަނގަ . ކީރަންމާ . ކުނަހަނގާލި . އަކަ . ވަޑާންގޮނޑި . ވެދުންފޮށި . މަންދީރަ . މާބޭއް . މެހެލަ . ފީތާ . ފޫޓުއެޅުން . ފޫޓުމަސް . ފެންހަރުފަ . ފެންހިނބުރު . ފެންމުޑި . ދަތްކުރަނދު . ތާރަ . ތެލާޕިޔާ . ގަލުނަނު . ޚޮލިސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ