...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޓުމަސް
ނ.
(1) މިއީ ހުލުނބުތަށް ބޮޑެތި ފެހި މުށިކުލައިގައި ހުންނަ ފެނާއި ލޮނުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.
ގިނައިން މިމަސް ދިރިއުޅެނީ ކުޅިކުޅީގައެވެ.
މި މަހަށް ފޫޓުމަހޭ ކިޔަނީމިމަސް ފޫޓެއްހާ ވަރަށް ބޮޑު ވާތީއެވެ.
(2) ތެލާޕިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެލާޕިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ