...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޫޓުފީތާ
ނ.
(1) މިންއަޅަން ބޭނުންކުރަން ހަދައިފައި އޮންނަ ފީތާއެއް.
މީގައި ފޫޓާއި އިންޗިއާއި ސޫތު އެނގެން ހުންނާނެއެވެ.
(2) މިންއަޅަން ބޭނުންކުރާ ފިތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ