...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހަނޑަވެޔޮ
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެއް.
މިއީ ވަރަށްރީތިކޮށް ކުރިއަށްދެމޭ ވެލެކެވެ.
ކުލައަކީ އަލި ފެހިކުލައެވެ.
މިވެލުގައި އަޅަނީ ސާފުހުދުކުލައިގެ މަލެކެވެ.
ވަލުތެރޭގައްޔާއި އެއްގަމާ ގޮނޑުދޮށުގައި ދެފަސްބެދޭ ހިސާބުގައި މިވެޔޮ ހެދިފައި ހުރެއެވެ.
މިއީ ކިރުގިނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭކެންބާވެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ