...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހި
ނ.
(1) އަވި ލިބޭގޮތަށް ތެތްފިނިކޮށް ހުންނަ ތަންތާގައްޔާއި، ފެނުއަޑީގައި ފަޅާ ދިރުން ހުންނަ ފެހިކުލައިގެ އެއްޗެއް.
(2) (ތ) މަސްހިފާކޮށި.
(3) ގަސްގަހުގެ ފަތުގައި އާންމުކޮށް ހުންނަ ކުލަ.
(4) ފެހުން މިމަސްދަރުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(5) މަސްދިރުވާފައި ބަހައްޓާ ކޮށި.
(6) މަޖާޒު:
ތާޒާ.
(7) ދިރުންހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކާށި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަކިގޮޅާ . ހައްސަލޮނދި . ހިރިކުއްޅަ . ހިކާ . ހިތި . ހިތިބަދަން . ހިތިބޯ . ހީރާފޯސް . ހުއިފަތުހިކާ . ހުދުކާފޫރު . ހުދުއުއްދަނޑި . ހުދުފުއްފިލާ . ހުސްނުހީނާ . ހޯސާ . ނަނުބެއްދި . ނަންބަރުވިނަ . ނައި . ނަލަހިކާ . ނިލަމެހި . ނިގޫދިގުހިކާ . ނުލުރުއް . ނޫ . ނޫހިކާ . ނޫކުލަ . ނޫމުގު . ނޫލަނޑާ . ރަތްކަނދޮޅު . ރަތްދޭވާނި . ރާރޮހި . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިއްމަސް . ރީނދޫކުލަ . ރުވާކޮކާ . ރޯފަންފުޅަނގި . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަރަބޯ . ބަބުރުއަނބު . ބަބުރުފަޅޯ . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބަސަޅު . ބާތުންމަސް . ބާގިއްލާ . ބިންބޯހަނދި . ބީޓުރޫޓު . ބުރެކި . ބުޅަދެލި . ބޮޑުކިބާދާރީ . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ