...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހިކުލަ
ނ.
އާންމުގޮތެއްގައި ގަސްގަހުގެ ފަތްތަކުގައި ހުންނަ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކާށި . ހަރޮނގުހިކާ . ހައްސަލޮނދި . ހިކާ . ހިތިބަދަން . ހުދުފުއްފިލާ . ހުސްނުހީނާ . ހޯސާ . ނަނުބެއްދި . ނަންބަރުވިނަ . ނައި . ނިގޫދިގުހިކާ . ނުލުރުއް . ނޫކުލަ . ނޫމުގު . ނޫލަނޑާ . ރަތްކަނދޮޅު . ރާރޮހި . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިއްމަސް . ރީނދޫކުލަ . ރޯފަންފުޅަނގި . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަރަބޯ . ބަބުރުފަޅޯ . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބަސަޅު . ބާތުންމަސް . ބީޓުރޫޓު . ބުރެކި . ބުޅަދެލި . ބޮޑުކިބާދާރީ . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ . ބޮޑުފެހި . ޅޮސްފަނި . ކަށިމަސް . ކަނޑޫ . ކަންފަތް ހިކާ . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަލަ . ކަޅުރޮނޑު . ކަޅުކައްޅަ . ކަޅުގަނދަކޯޅި . ކުރިކިހާއްފިލާ . ކުރުމަސް . ކުރެހިބޯލަނޑާ . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކުދިރުވާލި . ކުދީނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ