...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހިމުގު
މ.
މުގުގެ ބާވަތެއް.
މިމުގެ އާދައިގެ މުގަށްވުރެ ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
މިއީ ފަޅިފަޅިއަށް ހުންނަ މުގެއް ނޫނެވެ.
މިހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ