...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހުން
މ.
(1) ދިރޭ އެއްޗެހި ކައިރިއަށް އަޔަނުދީ ދުރަށްލުން.
(2) ތިނޯހާއި އިލިފަދަ ތަކެތީން ރޮދި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެއެއްޗެއް ގުޅުވުން.
(3) އެއްޗެއް ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަތުލައިގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަހަތުން ދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޮދިޖެހުން . ހަތްދެސްމަތި . ހީރަސްޖެހުން . ރޫހިއްޕުން . ބަންގާޅު . ބަތާނަލުން . ކުރޭއު . ކުއްލާބުގެ . އަތްފެހުން . އުރޭކު . މަސްފެހުން . މިއަރުދުއްޔަށްފެހުން . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . މޮހުން . ފަހަން . ފަހައިލުން . ފައްސާ . ފެހި . ފެހޭ . ފެއްސުން . ފެއްސެވުން . ފޮތިއެޅުން . ތޯޑުވުން . ގަތައިފެހުން . ގޮތް ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ