...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހުރިހި
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މިޔަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިޔަ ވައްތަރެވެ.
ފެހުރިއްސަކީ، ތުންގަނޑުކުރު، ނިގޫކޮޅަށްހިމަ، ނިގުލުގެ ކަފި ކަންބޮޑުމިޔަރެކެވެ.
މީގެ ބުރަކަށި މަތީގެ ކުލައަކީ، ގަދަ އަލި ކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށްފަރާތް ހުންނަނީ، ހުދު ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
މިޔަރުގެ ދެއަރިމަތިން މަތީބައިގައި ދިގަށް ވާގޮތަށް ތިން ކުރަގަނޑު ހުރެއެވެ.
މުޅި މިޔަރުގައި ހުދު ނުވަތަ ރީނދޫކުލައިގެ ގަޅިތަކަކާއި ލައްތަކަކާއި ލައްތަކެއް ހުރެއ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެހުރެހި . ފެހުރެއްސާ . ފެހުރެއްސެއި . ފެހުރޮއްސާ . ފެހުރޯ . ފެހެރިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ