...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހެނބުރު
ނ.
ވެލަށްދެމޭ ފިލާވެއްޔެއް.
މީގެ ފާތްހުންނާނީ ވައްބުރަކާ ދާދިގާތް ގޮތަކަށް މެދުމިނަކަށެވެ.
މިވެލުގެފަތް ބޭހަށްވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ