...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހެނޑަ
ނ.
(1) ވެލަށްދުވާ ފިލާ ވެއްޔެއް.
(2) (ޏ.) ރޯފަން ފުޅަނގި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނބަރަ . ކިރިފޮހޮނޑަ . ފަހަނޑަވެލާ . ފޮހަނޑަ . ފޮހަނޑާ . ފޮހޮނޑަވެލާ . ފޮހޮނޑާވެލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ