...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެހެނޑަވެޔޮ
ނ.
ވެލަށް ދުވާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ކައްޓަލަފަތާ އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަތްހުންނަ އެއަށްވުރެ ފަތްތައް ވަށްކޮށް ވަރުގަދައަށް ހެދޭ ވެލެކެވެ.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހަނޑަވެލާ . ފޮހޮނޑަވެލާ . ފޮހޮނޑާވެލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ