...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެށި
ނ.
(ޏ.) (1) ފެންފޯއްރުކުގެ ވަކަރު.
(2) ފަން ފުރާޅުގައި ތަނުގެ ދިގުމިނުގައި އަޅާ ތޮށަލިފަށް.
(3) (ސ) ފޮށި.
(4) ބިތުގައި ދަމައިފައި ހުންނަ ތޮށަލިފަށް.
(5) ފެށުން.
މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުމަސް . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޯދަ . ހަތަރުކަންކަށި . ހިރިކުއްޅަ . ހިރުނބު . ހިމަބޯދު . ހިލަވާލި . ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ހުންގާނުމޮއި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުޅަނގު . ހުޅަނގު މޫސުން . ހުއިފަތުހިކާ . ހެރަފާ . ހޮން ބޮއް . ނަންބަރުހެދުން . ނައިބޮލި . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ނާރެހި . ނާގާ . ނާސި . ނޮވެމްބަރ . ރަންގެރި . ރަތްބޯ . ރާތާގާބަރި . ރޫސީވިލާތް . ބަނޑޮފަލި . ބަރުކޮލި . ބަތްޕެންހިކާ . ބާނީ . ބޮނޑަނަ . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުތަކުބީރު . ބޮޑުގާދޫނި . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަޅުއޮށް . ކައިރުރިނދަލި . ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ . ކަޓަރު . ކާނހައްފަލި . ކިރުފަތި . ކުނބުނެގުން . ކުނބުން ދިރުބަ . ކުނބުންކޮޅުފަސް . ކޮންނަ ރޮންދާ . ކޮކާބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ