...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނަށްއެރުން
މ.
(1) ކަސްއަޅައިފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ގައިގައި ބޭސްގަނޑު ހިއްޕާފައިވާ މީހުން އެތަކެތި ފޫދުމަށްޓަކައި ފެންއަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް އެރި ފޫއްދުން.
(2) މާބަނޑުމީހަކު ފަރުވާއަށްޓަކައި ބޮޑެތި އެއްޗިއްސަށް ފެން، ނުވަތަ ލޮނު އަޅައިގެން އެއަށް އެރި އޮތުން.
(3) ފެންގަނޑަށް ފޭބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ