...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނަށްވުން
މ.
(1) ވިރިކެކޭ ތަކެތި ވިރިގެން ގޮސް ދިޔާވުން.
(2) ގަނޑުފެން ދިޔާވުން.
(3) މޫދުލޮނު، ފިލްޓަރުވެ ފެނަށް ބަދަލުވުން.
(4) މަޖާޒު:
ކުރާ ކަންތައް ތާކުންތާކު ނުޖެހި ބޭކާރުވެގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ