...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނަށްދިރުން
މ.
(1) މޫދުގައި އުޅޭ މަސް ފެނުގައި ދިރިއުޅެވޭ ގޮތްވުން.
(2) މަޖާޒު:
އަލަށް އަންނަ މީހަކު ތަނަކަށް ހޭނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ