...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނަށްލުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ހަލާކުވާ ތަންތަން، ސާފުކުރުމަށާއި، އެފަދަ ތަންތާ އަޅާ ބޭސް ނެއްޓުމަށް ފޫއްދުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ތެރެއަށް ބޭނުން.
(2) މާމެލާ މެލިފަދަ ތަކެތި ވަޅޯވިއަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފެނުގައި ބެހެއްޓުން.
(3) އެއްޗެހި ފޯކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ފެނަށް އެޅުން، ނުވަތަ ފެނުގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ