...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފެނުބާރު
ނ.
ފެންމަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދު . ކަނދުފަތި . އުފުލި . ވަރުކަނދު . ދެތަހިފުން . ތިމަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ